3. grupa terapeutskih sesija u Londonu: Više od 60 dece testiralo je Zena