EU PROJEKTI

The Science of Planning

Automatska analiza nivoa angažovanja dece sa autizmom za vreme interakcije sa humanoidnim robotima

Više informacija http://cordis.europa.eu/project/rcn/200926_en.htmlE

Komunikacija i saradnje deteta i robota (BabyRobot) – zabavno obrazovanje, bihejvioralno modeliranje i kognitivni razvoj kod dece tipičnog razvoja i dece sa autizmom.

Više informacija http://cordis.europa.eu/project/rcn/199842_en.htmlB

Razvoj terapije unapređene robotikom za decu sa autizmom

DREAM je projekat koji finansira Evropska komisija, a koji će kreirati terapiju unaređenu robotikom (RET) sledeće generacije. Razvija klinički relevantne interaktivne kapacitete za društvene robote koji mogu da samostalno rade za ograničeno vreme pod nadzorom psihoterapeuta. DREAM  će takođe obezbediti smernice za upravljanje etički prihvatljive primene nadgledane autonomije RET. Jezgro DREAM RET robota je njegov kognitivni model koji tumači čulne podatke (pokret telo i signale emocija), koristi ove percepcije da se proceni ponašanje deteta.

Više informacija http://www.dream2020.eu/researchersclinicians/D

Društveno asistivni roboti za obrazovanje dece sa autizmom

SARACEN koristi naučni pristup da definiše alat za upotrebu u terapiji, sastavljanje liste ciljeva i dizajniranje interakcije scenarija. Razvio je nove tehnologije i usluge vezane za podršku u socijalnim interakcijama. Testovi su istakli interakciju između čoveka i robota, i čoveka i kompjutera.

Više informacija http://saracenrobot.it/S

Projekat Aurora proučava upotrebu robota kao alata koji mogu da imaju obrazovnu ili terapeutsku ulogu za decu sa autizmom (Dautenhahn, 1999; Dautenhahn i Verri, 2004). Projekat je inicirala prof Kerstin Dautenhahn i počeo je 1998. Od tada, veliki broj studenata doktorskih studija i postdoktorskih istraživača doprineo je ovom istraživanju.
Glavni cilj je da se uključe decu sa autizmom na različite načine pomažu im da razviju i povećaju svoje komunikacione veštine i veštine socijalne interakcije. Važne društvene veštine koje nam je cilj da olakša uključuju, ali nisu ograničene na, prvo-posle, imitacije, podučavanje uzroka i posledica, priznavanje emocionalnih ekspresija/gestovi, podučavanje odgovarajuće taktilne interakcije, pored opšte komunikacije i interakcije veštinama koje su potrebne u komuniciranju sa ljudima.A

Michelangelo je istraživački projekat delimično finansiran od strane Evropske Unije, i namerava da izmesti terapiju van kliničkog okruženja i razvije kućni tip intervencije sa pacijentom u fokusu, koja zahteva minimalno ljudsko učešće, te stoga izuzetno isplativu.
Projekat oslanja se na informacione i druge tehnologije u proceni i tretmanu dece sa autizmom u više „prirodnom“ kućnom okruženju gde će se koristiti nenametljive tehnike.
Istovremeno, predloženi metod ima za cilj poboljšanje efikasnosti tretmana kroz „intenzitet“ i „personalizacije“ koji ispunjava individualne karakteristike dece sa autizmom.

Više informacija http://michelangelo-project.eu/en/M

Projekat ASC-Inclusion: Kreiranje interaktivne igre o emocijama za decu sa autizmom
Softver razvijen u ovom projektu će pomoći deci sa autizmom da shvate i izrazite emocije kroz izraze lica, ton glasa i pokrete tela. Kao rezultat toga, to će pomoći da se poveća njihovo uključivanje u društvo.

ASC-Inclusion je zajednički projekat između sedam organizacija širom Evrope, finansiran od strane Sedmog okvirnog programa Evropske zajednice (FP7, 2007-2013).

Više na http://geniiz.com/A