VREMENSKI ROKOVI PROJEKTA

Februar 2016: početni sastanak svih partnera

Jun 2016: prva grupa snimanja i terapeutskih sesija u Beogradu

Avgust – Septembar 2016: druga grupa snimanja i terapeutskih sesija u Beogradu

Septembar 2016: prezentacija projekta na XI Internacionalnom Kongresu Autizma Evrope u Edinburgu

Novembar 2016: prva grupa snimanja i terapeutskih sesija u Londonu

Januar 2016: druga grupa snimanja i terapeutskih sesija u Londonu

Mart 2017: treća grupa snimanja i terapeutskih sesija u Beogradu

Maj 2017: treća grupa snimanja i terapeutskih sesija u Londonu

Avgust 2017: DE- ENIGMA baza podataka prikupljena i anotirana

Avgust: 2017: prva verzija DE-ENIGMA robota implementirana i testirana

Avgust 2018: druga verzija DE-ENIGMA robota implementirana i testirana

Avgust 2019: finalni prototip DE-ENIGMA Sistema validiran i softver objavljen