ROBOTI I AUTIZAM

Milo

humanoidni robot koji deci sa autizmom daje lekcije bazirane na istraživanju i uči ih društvenom ponašanju
Ovaj revolucionarni robot je uzbudljiv i pristupačan novi alat za edukatore, terapeute i roditelja. Koristeći nastavni plan i program zasnovan na istraživanju Robots4Autism, Milo uči decu uzrasta osnovnih i srednjih škola razumevanje i značenje emocija i izraza, i demonstrira im prikladno društveno ponašanje i reakcije.

Z

Društveni robot

KASPAR je humanoidni robot veličine deteta dizajniran da pomogne nastavnicima i roditeljima da podrže decu sa autizmom.

K

Razvoj terapije unapređene robotikom za decu sa autizmom

Visine 58 cm, NAO je jedan od prvih humanoidnih robota. On se kontinuirano razvijao od početka svoje avanture u 2006. Trenutno u svojoj 5. verziji, 7.000 NAO robota već je prodato širom sveta. NAO je drag, interaktivan i presonalizovani robot prijatelj. Svako može izgraditi svoje iskustvo sa specifičnim aplikacijama zasnovanim na svojoj mašti i potrebama.

N

Društveno asistivni roboti za obrazovanje dece sa autizmom

Pepper je dizajniran da bude svakodnevni pratilac, čiji je najbolji kvalitet njegova sposobnost da se opaža osećanja. Pepper je prvi humanoidni robot sposoban da prepozna glavne ljudske emocije i prilagođava svoje ponašanje prema raspoloženju svog sagovornika.
Do danas, više od 140 Samsung Mobile prodavnica u Japanu koriste Pepper kao novi način za dobrodošlicu, informisanje i zabavu svojih klijenata. Pepper je nedavno je postao prvi humanoidni robot koji je počeo da se primenjuje u japanskim domovima.

P

Interakcija između deteta i robota

ixi-Play je zanimljiv robot-prijatelj koji maloj deci nudi razigranu interakciju u obliku opipljivih igara. Ovo se odnosi na potrebu velikog broja roditelja da se njihova deca odgovorno okupiraju i istovremeno dobiju dovoljno podrške kako bi maksimalno iskoristili svoje potencijale.

i

Pingvin za bihejvioralne intervencije u autizmu

Pingvin za bihejvioralne intervencije u autizmu – PABI (© Dickstein-Fischer) developed in the WPI Automation and Interventional Medicine Lab will help children socialize and assist in applied behavior analysis (ABA) therapy. The cartoon-like embodiment will look at children, make facial expression and utterances, track eye contact, and stimulate a social response.
pomoći će deci da se druže i pomažu u ABA terapiji. Robot otelotvoren u crtanom liku će gledati decu, praviti facijalne ekspresije, pratiti kontakt očima, i stimulisati društvenu reakciju.

P

Interobot

Interbots, Inc. spin-off-kompanija visoke tehnologije povezana sa Carnegie Mellon Entertainment Technology Center se udružila sa Centrom za autizmom Centra u Pitsburgu da pruži inovativnu robotsku terapiju za decu sa autizmom.
Program, „Karakter terapija,“ kroz upotrebu Interbot robota „Popchilla“ će testirati sposobnosti dece sa autizmom sa ograničenim ili bez verbalnih sposobnosti.

P