Imperijal Koledž London

Koordinator

Maja Pantić

Naučni i tehnološki savetnik DE-ENIGMA projekta.

Članovi tima

Ognjen Rudović

Glavni istraživač.

Jie Shen

Afekt-senzitivna ljudska-robot interakcija i cloud-bazirani sistemi afektivnog kompjutinga.

Shiyang Cheng

Asistent u eksperimentu prikupljanja podataka.

Robert Walecki

Analiza ljudskog facijalnog ponašanja.

Sebastian Kaltwang

Prepoznavanje suptinlih facijalnih pokreta.

Stefanos Eleftheriadis

DE-ENIGMA partner.

Christos Georgakis

Dinamičko ponašanje i afektivna analiza.

Teresa Ng

Finansijski menadžer istraživačkog odeljenja.

IMPERIAL COLLEGE
OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE

South Kensington Campus
Exhibition Road
SW7 2AZ LONDON
United Kingdom