Univerzitet Twente

Koordinator

Vanessa Evers

Koordinator DE-ENIGMA projekta, socijalni aspekti ljudske-robot interakcije prihvatanje robota u kontekstu svakodnevnog života ljudi.

Članovi tima

Dirk Heylen

Upravljanje dijalogom i afektivni kompjuting.

Daphne Karreman

Ljudska-robot interakcija.

Bob Schadenberg

Razvoj robotskog ponašanja.

Lynn Packwood

Menadžer projekta.

Pauline Chevalier

Pauline Chevalier je na postdoktorskim studijama na katedri za interakciju između ljudi i medija. Oblast njenog istraživanja je interakcija između ljudi i robota.

UNIVERSITEIT TWENTE

Drienerlolaan 5
7522 Nb Enschede
The Netherlands