Univerzitetski Koledž London

Koordinator

Liz Pellicano

Vođa tima, dizajn, implementacija i analiza evaluacije sistema ljudske-robot interakcije DE-ENIGMA projekta.

Članovi tima

Teresa Tavassoli

Vođa tima, dizajn, implementacija i analiza evaluacije sistema ljudske-robot interakcije DE-ENIGMA projekta.

Alyssa M. Alcorn

Vođa tima, dizajn, implementacija i analiza evaluacije sistema ljudske-robot interakcije DE-ENIGMA projekta.

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Gower Street
Wc1e 6bt London
United Kingdom