Univerzitet Passau

Koordinator

Björn Schuller

Vođa tima, naučni i tehnološki savetnik DE-ENIGMA projekta.

Članovi tima

Anton Batliner

Kros-lingvistički aspekti prozodije i računarska paralingvistika.

Erik Marchi

Razvoj DE-ENIGMA automatske analize govora i afektivno opažanje spontanog govora i realnog života.

Nicholas Cummins

Razvoj DE-ENIGMA automatske analize govora i afektivno opažanje spontanog govora i realnog života.

Gerhard Hagerer

Developer i industrijski partner razdvajanje govora i prepoznavanje emocija.

Alice Baird

Prikupljenje podataka, anotacije (vokalni i lingvistički znaci).

Bodgan Vlasenko

DE-ENIGMA partner.

UNIVERSITAT PASSAU

Innstrasse 41
94032 PASSAU
Germany