POZADINA PROJEKTA

Stanja Autističnog Spektra (engl. ASC, često definisane i kao ASD – poremećaji autističnog spektra) su neurorazvojna stanja, koje karakterišu poteškoće socijalne komunikacije i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Postoji preko 5 miliona ljudi sa autizmom u Evropi – oko 1 na svakih 100 ljudi, što utiče na živote preko 20 miliona ljudi svaki dan.

Prisustvo autizma u porodici može da utiče na obrazovna postignuća, mogućnosti zapošljavanja i socijalne uključenosti pojedinaca sa autizmom, kao i članova njihovih porodica.
Pored svojih poteškoća, osobe sa ASD imaju tendenciju da imaju netaknute i ponekad superiorne sposobnosti da razumeju i manipulišu zatvorenim, zasnovanim na pravilima, predvidljivim sistemima, kao što su tehnologije na bazi robotike. Nedavna dešavanja u tehnologiji interakcije između čoveka i robota doveli su do pokušaja da se humanoidni roboti koriste u učenju prepoznavanje i ekspresije emocija kod osoba sa autizmom.

Preliminarni rezultati ukazuju da su ovi pokušaji efikasni kao sastavni deo psihološkog i obrazovnog terapeutskog rada kod dece sa autizmom. Glavni razlog ovome je što su humanoidni roboti predvidljiviji, manje komplikovani i jednostavniji za komunikaciju od ljudi, koji iskazuju kompleksne suptilnosti i nijanse.