Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Koordinator

Sunčica Petrović

Vođa tima, dizajn, implementacija i analiza evaluacije sistema ljudske-robot interakcije DE-ENIGMA projekta.

Članovi tima

Vesna Petrović

Stručni savetnik i koordinator za diseminaciju rezultata.

Snežana Babović Dimitrijević

Stručni savetnik i terapeut.

Sandra Skendžić

Terapeut.

dr Nenad Rudić M.D.

Stručni savetnik u timu za procenu dece, psihijatar.

dr Milica Pejovćić Milovančević

Stručni savetnik u timu za procenu dece, dečiji psihijatar.

dr Jelena Radosavljev Kirćanski

Stručni savetnik u timu za procenu dece, klinički psiholog.

Teodora Minčić

Stručni savetnik u timu za procenu dece, klinički psiholog.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Gundulićev venac 38
11000 Beograd
Srbija