Faza prikupljanja podataka u Srbiji završila se sa ukupno 66 malih učesnika!