Pripreme za početak snimanja i terapeutskih sesija u Londonu, oktobar 2016.